ELOGE ELOGE

Nadpolovičná väčšina opýtaných, ktorých v spolupráci s občianskym združením Dobrý úradník v polovici septembra oslovila agentúra Focus, dôveruje úradníkom. Dôvodom je najmä ústretovosť a snaha pomôcť a ochota poradiť, nasledovaná profesionalitou a pozitívnymi skúsenosťami.

Reprezentatívny prieskum sa uskutočnil medzi 18. a 25. septembrom 2018 na vzorke 1015 respondentov. Šesť z desiatich (60 percent) obyvateľov Slovenska podľa jeho výsledkov úradníkom vo všeobecnosti úplne alebo skôr dôveruje, 27 percent im skôr nedôveruje a 10 percent nedôveruje vôbec.

Pozitívne skúsenosti s úradníkmi prevládali nad negatívnymi vo všetkých zisťovaných oblastiach, rozdiely však boli v ich pomere: kým na šiestich respondentov, ktorí mali pozitívnu skúsenosť s vybavovaním dokladov na polícii, pripadá iba jeden s negatívnou skúsenosťou (pozitívna skúsenosť 65% : negatívna skúsenosť 10%), pri kontakte so súdmi sa pomer približuje k 1:1 (pozitívna skúsenosť 37% : negatívna skúsenosť 30%). Pozitívne skúsenosti výraznejšie prevažovali aj pri kontakte s katastrami a pri vybavovaní sociálnych vecí.

Ako najčastejšie dôvody nedôvery voči úradníkom respondenti uviedli neochotu, nezáujem (24 percent opýtaných), aroganciu (18 percent), korupciu a klientelizmus (15 percent) a neodbornosť (14 percent).

Nadpriemerne vyššiu mieru nedôvery voči úradníkom deklarovali respondenti z veľkých miest nad 50 tisíc obyvateľov. Vo všeobecnosti ide najmä o krajské mestá. Zaujímavým zistením je, že práve obyvatelia týchto miest nadpriemerne často uviedli, že úradníci majú na ich vlastné životy relatívne veľký dopad.

Najvyššiu mieru subjektívneho vnímania dopadu práce úradníkov na vlastné životy respondentov deklarovali opýtaní v Trnavskom kraji, najnižšiu, naopak, v Banskobystrickom kraji.

Prieskum verejnej mienky podporil Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.

Viac informácií nájdete TU.

OZ Dobrý úradník

Categories: DokumentyNovinky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

ELOGE