ELOGE ELOGE

ELoGE SLOVENSKO

Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť riadi tento projekt v  20 krajinách. Na Slovensku bol implementovaný v roku 2020  po prvýkrát s ambíciou podporovať vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv dlhodobo. Mestá a obce participujúce v programe ELoGE  vyhodnocujú za pomoci lokálnych a zahraničných expertov svoje fungovanie vo viacerých rovinách, identifikujú svoje silné stránky a priestor na zlepšenie – v prospech občana ale aj dobre fungujúcich úradov a úradníckeho stavu.

Samosprávy sú v programe ELoGE vedené medzinárodnými partnermi Rady Európy  a vybranými  slovenskými expertmi so skúsenosťami z verejnej správy a akademickej pôdy.

Viac informácií o projekte nájdete aj na Facebook stránke Dobrý úradník.

Brožúra ELoGE

Prezentácia: Rada Európy

ELoGE: krajiny, ktoré implementovali Európsku značku excelentnosti dobrej správy vecí verejných

ELOGE