ELOGE ELOGE

ELOGE SLOVENSKO

Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť riadi tento projekt vo viacerých krajinách. Na Slovensku bol implementovaný v minulom roku po prvýkrát s ambíciou podporovať vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv dlhodobo. Mestá a obce participujúce v programe ELoGE  vyhodnocujú za pomoci lokálnych a zahraničných expertov svoje fungovanie vo viacerých rovinách, identifikujú svoje silné stránky a priestor na zlepšenie – v prospech občana ale aj dobre fungujúcich úradov a úradníckeho stavu.

Samosprávy sú v programe ELoGE vedené medzinárodnými partnermi Rady Európy – organizáciou  ISIG (nezávislý výskumný inštitút akreditovaný talianskym Ministerstvom vzdelávania a výskumu, so štatútom špeciálneho poradcu Rady Európy) a vybranými  slovenskými expertmi so skúsenosťami z verejnej správy a akademickej pôdy. 

Tento rok budeme v implementácii projektu pokračovať, viac informácií o ELoGE SLOVENSKO 2021 už čoskoro. 

ELOGE