ELOGE ELOGE

Petícia za kvalitnejšiu stravu

Príbeh toho, ako sme na Ministerstve vnútra SR iniciovali petíciu za lepšie stravovanie. Na prvý dojem sa to vonkajšiemu pozorovateľovi môže zdať banálne, avšak v našich pomeroch  a medziľudských vzťahoch vyzbierať vyše 100 podpisov v jednej budove MV SR považujeme za obrovský úspech. Petíciu sme zaslali na príslušný útvar na

Pokračovať »

Radi by sme jeden cyklostojan…

Do práce na bicykli Zamestnanci Ministerstva vnútra SR sa v roku 2017 zapojili do kampane Do práce na bicykli. MV SR v súťaži skončilo s počtom 192 prihlásených jednotlivcov ako víťazný zamestnávateľ s najväčším počtom účastníkov v rámci Slovenska.. Toto všetko znie veľmi pekne, kým sa nepozrieme hlbšie na podmienky, ktoré títo zamestnanci

Pokračovať »

Výsledky dotazníka Dobrého úradníka

V októbri sme iniciovali krátky dotazník pre úradníkov, v ktorom sme sa pýtali na pozitíva a negatíva ich práce vo verejnom sektore. Zaujímalo nás predovšetkým, čo motivuje ľudí pracovať v štátnej správe, aké majú pozitívne, ale aj negatívne skúsenosti a aké zmeny by si želali. Výsledky nášho dotazníka nám pomôžu

Pokračovať »

Ministerský kolobeh

alebo princíp padajúcej úlohy V jednej z mojich predchádzajúcich prác som pripravovala publikáciu, na úvod ktorej som skúsila získať príhovor ministra príslušného rezortu. Keďže som ako zamestnanec príspevkovej organizácie mala určitú predstavu o zložitosti interných procesov v štátnej správe, nechala som si kráľovskú časovú rezervu a zavolala som hovorcovi 6 týždňov pred tlačou časopisu. Ten

ĎALEJ »

Príbeh výťahov

Príbeh výťahov aj po oprave jedného pokračoval a zintenzívnil vzťahy medzi poschodiami #thestrongestsurvives

ĎALEJ »

ÚTRAPY S VÝŤAHMI

Keď sa nám v 10-poschodovej budove pokazili tri výťahy, zriadili nám tzv. „oddychové zóny“ na 4. a 8. poschodí, aby sme neporušovali pravidlá BOZP.

ĎALEJ »
ELOGE