ELOGE ELOGE

O nás

Tím dobrých úradníkov

Organizujeme diskusie s úradníkmi pre úradníkov a širokú verejnosť a vzdelávacie aktivity, kde reflektujeme na problematické oblasti vo verejnej správe a prinášame znalosti odborníkov. Demonštrujeme na dobrých príkladoch to, že má význam byť iniciatívnym, vytrvalým a dobrým úradníkom. Budujeme komunitu šikovných a profesionálnych úradníkov, aby sme si navzájom pomáhali pri riešení problémov v úrade ako aj problémov verejnosti s úradmi. Šírime osvetu o význame nášho povolania verejnosti ako aj študentom, aby ľudia nevnímali „abstraktný“ štát negatívne, ale spolupracovali. Vyjadrujeme sa k odborným a spoločenským témam, aby sme podporovali kvalitné, transparentné a lepšie fungovanie štátu.

Markéta

Právnička, ktorá momentálne kotví na Ministerstve vnútra SR, sa najradšej venuje medzinárodnej oblasti, v profesijnom ale aj v súkromnom živote, nakoľko jednou z jej najväčších obáv je, že by nestihla precestovať a spoznať celý svet. Hnacím motorom je pre ňu  podieľať sa na tvorbe lepšieho sveta.

Monika

Po štúdiu na Taiwane sa vrátila domov s cieľom pomôcť svojej krajine. Na Ministerstve vnútra pôsobí 7 rokov, kde sa snaží kolegov inšpirovať a motivovať byť čo najlepším úradníkom. Má  množstvo energie, ktoré vybije na horskom bicykli, pri behu v Karpatoch alebo pri inej šialenej aktivite.

Naďa

Jej srdcovkou je oblasť samosprávy, venuje sa tomu na ministerstve vnútra a ochotne cestuje po regiónoch, aby lepšie porozumela problémom obcí. Miluje klasickú hudbu, Star Wars a varenie.

Veronika

Analyzuje procesy na ministerstve vnútra a najviac ju motivuje, že môže meniť svet k lepšiemu. Aj keď najradšej trávi čas s excelom, nájdete ju v klubových kinách alebo na túre.

Martin

Pôsobil v mimovládnom, verejnom aj súkromnom sektore. V práci sa venuje najmä komunikácii, vo voľnom čase číta a zaprisaháva sa, že začne športovať.

Eva

Pôsobí na rôznych postoch verejnej správy viac ako 20 rokov. Venuje sa problematike správy majetku vo verejnom vlastníctve a verejnému obstarávaniu. Členka OZ Pedál, založila OZ Bajkslava a voľný čas najradšej trávi na bicykloch, v horách alebo na chalupe.

Martina

Architektka, ktorá pracovala v časopisoch o architektúre a urbanizme, neskôr bola šéfredaktorkou. Pracovala u hlavnej architektky Bratislavy a teraz sa venuje územnému rozvoju mesta. Prirodzený výskyt má v kopcoch, na bicykli a vo vode.

Juraj

Na ministerstve vnútra sa venuje oblasti krízového riadenia, medzinárodnej spolupráci a cvičeniam. Rád sa zúčastňuje na dobrovoľných aktivitách, cestuje, trávi čas v horách alebo na bicykli v lese.

Dana

Projektová koordinátorka. Kariérne sa zameriava na komunikáciu, PR, marketing a organizovanie eventov. Rada číta a hovorí, zabáva sa na stand-upoch a vyvetráva si hlavu výletmi za dobrodružstvom.

Danka

Svoj pracovný život už od vysokej školy venuje Národnej banke Slovenska, kde sa aktuálne venuje dohľadu nad bankovníctvom. Keď práve nepracuje alebo nevyrába šperky z medeného drôtu, tak turistikuje, alebo objavuje podzemie a krásu nielen slovenských jaskýň.

Ivka

Už takmer 10 rokov sa venuje projektom financovaným z eurofondov s cieľom pomáhať najmenej rozvinutým regiónom. Vo voľnom čase vymení lodičky za turistické topánky a kanceláriu za chatu bez elektriny.

Miška

Venuje sa samospráve a zahraničným vzťahom na ministerstve vnútra. Voľný čas trávi s rodinou, na prechádzkach so psom, pri dobrej knihe. Najviac ju dokáže nahnevať neochotný prístup a fráza „NEDÁ SA“.

Ivet

Venuje sa problematike participácie a otvoreným dátam. Na svojej práci ju najviac baví prepájanie dvoch svetov stojacích na častokrát dvoch protipóloch – ten štátny a občiansky.

Oto

Pracuje na Ministerstve dopravy a výstavby ako vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov. Od Trenčína pochádzajúci aktívny športovec, nadšenec cestovania, kultúry, politiky a dobrej kuchyne.

Valery

Najradšej by riešila všetky svetové problémy, ale keďže začať treba od seba, začala sa venovať udržateľnému rozvoju na Úrade podpredsedu vlády. Momentálne pôsobí v zahraničí. Voľný čas delí medzi tanec, čítanie a doktorské štúdium.

ELOGE