ELOGE ELOGE

Komunita zamestnancov štátnej ako aj verejnej správy stojaca za iniciatívou Dobrý úradník predstavila dnes svoju víziu na stretnutí s médiami v Bratislave. Ambíciou iniciatívy je budovanie komunity proaktívnych, profesionálnych a etických úradníkov v štátnej či verejnej službe.

Kto je Dobrý úradník?

Aktuálne tvorí zakladajúcu komunitu Dobrého úradníka vyše tucet úradníkov štátnej správy a samosprávy. Spoločne už takmer rok budovali víziu a program iniciatívy, ktorým chcú prispieť k zlepšeniu štátnej kultúry, nastoľovať nové riešenia vnútri systému a postupne meniť vnímanie povolania úradníka širokou verejnosťou. Ako hovoria, budovanie fungujúceho štátu je na každom z nás. Uvedomujú si však, že tvoria len malú vzorku úradníkov na Slovensko, preto sa prostredníctvom dotazníka obrátili na kolegov, aby zistili, čo považujú za negatíva pri svojej práci a na druhej strane čo ich motivuje ostať pri tomto povolaní.

Categories: Novinky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

ELOGE