ELOGE ELOGE

Úvod

Je chladný január a sedíme v byte jedného z nás, aby sme si v pokoji mohli prebrať, čo na nás čaká v roku 2018. Je nás približne 13, všetci pracujeme v úradoch, niektorí už dlhé roky, niektorí len pár rokov. Spája nás nadšenie pre povolanie úradníčky/úradníka a služby pre ľudí a štát, ako aj odhodlanie pozdvihnúť to naše povolanie na lepšie spoločenské miesto a otvoriť sa viac verejnosti, aby sme vysvetlili, čo robíme a prečo je naša práca dôležitá a užitočná. Uvedomujeme si, že vystúpiť z tieňa a ochrany úradu môže priniesť neblahé dôsledky, ale veríme, že dôvera sa dá vybudovať jedine zvyšovaním transparentnosti. Aj preto sme 26. januára v Satori Stage verejne vystúpili pred médiami, predstavili vznik a ciele našej iniciatívy a začali verejne hovoriť o tom, čo to znamená byť úradníkom, prečo sú dobrí úradníci dôležití pre správne fungovanie štátu a s akými problémami často bojujú. 

Naše plány a harmonogram v roku 2018

Vzhľadom na to, že sme všetci zamestnaní v úradoch na plný úväzok a niektorí z nás majú aj vedúce funkcie, čo často zaberá veľa času, naplánovali sme naše aktivity čo najprimeranejšie a úlohy sme si rozdelili. Voči úradníkom celkovo prevláda nedôvera a naša iniciatíva bola v januári 2018 v plienkach, preto sme sa rozhodli, že jedným z cieľov bude šíriť povedomie o našom združení, budovať dôveru a dobré meno. Robili sme to prostredníctvom viacerých aktivít: 

 • organizovali sme otvorené úradnícke štvrtky pre kolegov aj pre širokú verejnosť (nielen v Bratislave, ale aj v regiónoch); 
 • písali sme blogy k spoločenským témam ako aj k témam, ktoré sa zameriavali na naše povolanie; 
 • ponúkali sme vzdelávanie úradníkom cez webináre; 
 • šírili sme povedomie o význame nášho povolania v rámci diskusií na akademickej pôde, s verejnosťou a v mediálnych debatách;
 • zapájali sme sa do spoločensky významných aktivít;
 • spolupracovali sme s relevantnými partnermi z rôznych oblastí (mimovládna, vládna, akademická sféra);
 • Budovali sme komunitu organizáciou rôznych mimopracovných aktivít.

Úradnícke štvrtky a diskusie

Osobné stretnutia na úradníckych štvrtkoch a pri diskusiách priniesli veľa poznatkov, ale aj povzbudenie pokračovať v aktivitách. Prvé stretnutia sme zameriavali na predstavenie našej organizácie a zámerov, neskôr sme sa venovali aj konkrétnym témam, ktoré sú v úrade esenciálne, ako napríklad komunikácia, hodnotenie alebo motivácia. Polovicu stretnutí sme organizovali v Bratislave, ale navštívili sme aj Trnavu, Banskú Bystricu, Trenčín (v rámci festivalu Pohoda), Žilinu a Košice. Zistili sme, že ide o náročnú cieľovú skupinu, ktorej pozornosť a dôveru je ťažké vzbudiť, ale aj to, že práve táto komunita ľudí potrebuje podporu a motiváciu pri výkone svojho povolania. Úradnícke štvrtky sa konali v nasledovných termínoch a mestách:

 • Bratislava – prvé predstavenie iniciatívy úradníkom (8.2.2018),
 • Trnava – predstavenie iniciatívy (15.3.2018),
 • Bratislava – téma: motivácia, hosť: Iveta Špatinová, vedúca oddelenia MV SR (10.5.2018),
 • Žilina – téma: komunikácia, hosť: Jakub Ulaher, právnik, mestský úrad Žilina (14.6.2018),
 • Trenčín, diskusia v stánku Týždeň na festivale Pohoda (6.7.2018),
 • Bratislava – téma: komunikácia, hosť: Jakub Ulaher, právnik, mestský úrad Žilina (28.6.2018),
 • Banská Bystrica – kvíz s úradníkmi, predstavenie organizácie (30.8.2018),
 • Košice – predstavenie iniciatívy úradníkom (26.10.2018),
 • Bratislava – diskusia s hosťami Dobrého úradníka (12.12.2018).

Viac informácií na: https://www.facebook.com/dobryuradnik/

Blogy k odborným a spoločenským témam

Blogy Dobrého úradníka zverejňujeme na Denníku N. Vyjadrujeme sa k témam dotýkajúcim sa nášho povolania, aktuálnym významným spoločenským témam a  vyjadrujeme podporu niektorým iniciatívam. Úradníci majú vykonávať svoju prácu apoliticky, avšak to neznamená, že sa ako občania nesmú zapájať do spoločenských aktivít. Samozrejme, existujú rôzne typy úradníkov a rôzne stupne významu úradníckeho povolania. Pri niektorých je absolútna nezávislosť nevyhnutná. Nesmieme však zabúdať na zodpovednosť, ktorú nesieme aj my v tejto krajine. Blogy, ktoré sme napísali, boli na nasledovné témy: hodnotenie štátnych zamestnancov; apolitickosť úradníka; motivácia v úrade; zbavovanie sa byrokracie; komunikácia; čo znamená byť úradníkom; korupcia. Viac si môžete prečítať na: https://dennikn.sk/autor/dobry-uradnik/.

Webináre pre úradníkov a širokú verejnosť

V rámci nášho predsavzatia ukázať inovatívne, moderné a dostupné formy vzdelávania sme sa podujali na organizáciu webinárov (nielen) pre úradníkov. S cieľom zvýšiť záujem a priniesť niečo nové sme oslovili kolegov zo zahraničia, aby nám ako odborníci na dané témy porozprávali, aké majú skúsenosti vo vlastnej štátnej správe. V roku 2018 sme organizovali nasledovné online kurzy pre záujemcov:

 • Motivácia pre úradníkov (22.2.2018), lektor: Jason Gawke, Ministerstvo vnútra, Holandsko,
 • Hodnotenie zamestnancov v štátnej správe (22.3.2018), lektor: Susanne Rihs, Ministerstvo pre verejnú správu a šport, Rakúsko,
 • Skúsenosti pri rozvoji verejnej správy v Maďarsku (23.5.2018), lektor: Jobbágy László,
 • V koži whistleblowera (5.12.2018), lektor: Palo Lacko z Aliance fair play.

Spolupráca s partnerskými organizáciami

Po oficiálnom ohlásení našej iniciatívy a založení občianskeho združenia nadviazali zástupcovia Dobrého úradníka kontakt s novovytvoreným orgánom pri Úrade vlády SR, s Radou pre štátnu službu, ktorej jednou z úloh je ochrana princípov štátnej služby. Prvá oficiálna návšteva a predstavenie sa uskutočnila 13.3.2018. Následne sa členky OZ Dobrý úradník aktívne zúčastňovali v pracovnej skupine na tvorbu Etického kódexu a zasielali pripomienky. Rada pre štátnu službu priebežne zasiela informácie o svojej činnosti a OZ Dobrý úradník je nápomocné pri zverejňovaní a šírení týchto aktivít, spolupracuje na pripomienkovaní a aktívne sa zapája sa do agendy. Ďalšou aktivitou Rady pre štátnu službu bolo vypracovanie dotazníka pre zamestnancov v štátnej správe a Dobrý úradník opäť zúčastnil svojimi pripomienkami a šírením dotazníka. V tejto fáze Dobrý úradník finalizuje návrh na zlepšenie metodiky pre hodnotenie štátnych zamestnancov a plánuje predložiť Rade pre štátnu službu návrh na ďalšiu spoluprácu.

Prieskum spokojnosti verejnej mienky

Pozitívne nás prekvapili výsledky prieskumu spokojnosti verejnej mienky, ktorý pre nás realizovala agentúra Focus. Nadpolovičná väčšina opýtaných, ktorých v spolupráci s občianskym združením Dobrý úradník v polovici septembra oslovila agentúra Focus, úradníkom dôveruje. Dôvodom je najmä ústretovosť, snaha pomôcť a ochota poradiť, nasledovaná profesionalitou a pozitívnymi skúsenosťami. Reprezentatívny prieskum sa uskutočnil medzi 18. a 25. septembrom 2018 na vzorke 1015 respondentov. Šesť z desiatich (60 percent) obyvateľov Slovenska podľa jeho výsledkov úradníkom vo všeobecnosti úplne alebo skôr dôveruje, 27 percent im skôr nedôveruje a 10 percent nedôveruje vôbec. Prieskum verejnej mienky podporil Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis. Viac informácií:
https://dennikn.sk/blog/1289668/vacsina-slovakov-doveruje-uradnikom/

Budovanie komunity

V roku 2018 sme sa snažili budovať komunitu úradníkov aj neformálne, nepracovne a preto sme organizovali voľnočasové aktivity, medzi ktoré patrili napríklad:

 • Beh Od Tatier k Dunaju (18. – 19.8.) – počas dvoch dní naši 12 úradníci absolvovali takmer 400 km behu,
 • Pohoda (5. – 7.7., Trenčín) – v priestore pre mimovládky sme vo vlastnom stánku vysvetľovali účastníkom festivalu, prečo je dobré byť úradníkom a prečo je naša práca prínosná,
 • OPeKá s úradníkmi (29.7., Pánova lúka, ľahká túra, opekanie, spoločenské hry). 

Mediálna prítomnosť

Vzhľadom na to, že jedným z našich cieľov je šíriť povedomie o iniciatíve a cieľoch, je pre nás neodmysliteľnou súčasťou aktivít mediálne vystupovanie, ktoré sa nám podarilo naplniť nad mieru našich očakávaní:

https://www.tyzden.sk/spolocnost/45538/slovo-uradnik-nie-je-nadavka-ludia-zo-statnej-sluzby-zakladaju-skupinu-dobrych-uradnikov/
https://dennikn.sk/1009030/uradnici-spustili-iniciativu-dobry-uradnik-spisali-aj-desatoro-ako-to-docielit/
https://dennikn.sk/1009170/o-kalinakovi-povedala-ze-by-mal-odstupit-na-ministerstve-stale-pracuje-a-zaklada-iniciativu-dobry-uradnik/
https://dennikn.sk/1009776/dobry-uradnik-je-zly-sluha-politikov/?ref=list
https://www.etrend.sk/ekonomika/uradnici-spustaju-iniciativu.html
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/146609#1625
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/k-veci/153618/k-veci-ochota-nezamestnanych-prestahovat-sa-za-pracou-dlhodobo-klesa
https://www.dobrenoviny.sk/c/123001/slovenski-uradnici-chcu-aby-ich-ludia-lepsie-vnimali
https://ujszo.com/kozelet/hivatalnokokat-zavarja-burokracia
https://www.zaplotom.sk/uradnicka-ktora-sa-odmietla-nechat-odsudit/
http://www.tvba.sk/home/-uradnik-versus-obcan-musi-to-byt-naozaj-vecny-boj-/
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1482/889179

Rádio Aktual, https://soundcloud.com/user-333575142/180205-martinakova-2-m

https://www.lumen.sk/archiv-play/98095 (relácia Občan, 05. 06. 2018)

http://www.amcham.sk/publications/connection-magazine/issues/2018-6/272943_taking-responsibility-for-our-work
https://domov.sme.sk/c/20974480/monika-filipova-je-v-stovke-buducich-lidrov-sveta-podla-organizacie-apolitical.html
https://www.zenyvmeste.sk/vyhlasili-100-najvplyvnejsich-mladych-ludi-sveta–je-medzi-nimi-jedina-slovenka
https://www.teraz.sk/slovensko/slovenska-uradnicka-je-na-zozname-10/364504-clanok.html

TV Markíza, relácia Reflex – spracovaná reportáž, odvysielanie február 2019

Financovanie OZ Dobrý úradník

OZ založilo transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, preto všetky naše príjmy a výdavky je možné sledovať na internete. V rámci príjmov v roku 2018 sme evidovali ročné členské príspevky (10 eur na člena) a finančné prostriedky, ktoré sme získali našim projektom z Fondu pre Transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis, a to vo výške 15.000 eur. Všetky tieto prostriedky boli použité v súlade s projektom na jednotlivé vyššie uvedené aktivity, na propagačné materiály, ako aj na technické vybavenie OZ (notebook, projektor, atď.). Prehľad príjmov a výdavkov je v nasledujúcej tabuľke:

Príjmy 14 506,77
členské 225,00
grant 13547,25
krátkodobá výpožička 160,00
vrátenie záloh 574,52
Výdavky 14464,23
výdavky súvisiace s projektom 14414,30
ostatné výdavky 49,93

Zdroj: spracované na základe výpisov z bankového účtu

Zostatok na transparentnom účte k 31.12.2018 bol 42,54 €.

V roku 2018 bol hlavným zdrojom financovania aktivít projekt Úradníci 2.0 poskytnutý Nadáciou Pontis. Schválená suma bola 15 052,50 €. Grant sme vyčerpali vo výške            13 913,76 €. 

Hodnotenie a plány na rok 2019

Keďže to bol prvý a nepochybne veľmi aktívny rok fungovania nášho občianskeho združenia, veríme, že sme sa posunuli okrem iného najmä v budovaní nášho dobrého mena a šírení našej hlavnej myšlienky, ktorou je prispievať k lepšej, etickej a profesionálnej štátnej a verejnej správe a zúčastňovať sa odbornej diskusie na tému štátnej a verejnej služby. Pochopili sme, že v oblasti panuje vysoká nedôvera nielen verejnosti voči úradníkom, ale aj medzi úradníkmi navzájom, pričom je to často z nepochopenia, čo úradníci vlastne robia a aká je ich úloha a pridaná hodnota. Túto nedôveru a predsudky je možné prekonať len vytrvalou, jasnou a úprimnou komunikáciou a aj preto sa v roku 2019 naďalej chceme zameriavať na organizáciu diskusií pre širokú verejnosť s odborníkmi v rôznych oblastiach verejnej správy a stretnutia nielen s úradníkmi po celom Slovensku. Dúfame, že sa nám v roku 2019 podarí predložiť návrh na zlepšenie v oblasti hodnotenia úradníkov a poukázať na význam dobrého manažmentu ľudských zdrojov aj vo verejnom sektore. Chceme sa zlepšiť v budovaní komunity dobrých úradníkov a zapojiť viac úradníkov do nášho projektu, či už aktívne alebo ich pasívnou podporou. Ďalším ťažiskom našich aktivít bude viac práce so študentmi, ktorí sú budúcnosťou našej krajiny a s ktorými plánujeme diskutovať o tom, prečo je zaujímavé a zmysluplné pracovať vo verejnej správe. Pre úradníkov by sme ďalej chceli ponúknuť možnosť alternatívneho vzdelávania a rozšírenia si obzorov cez naše webináre. V neposlednom rade veríme, že tento rok sa nám podarí spustiť náš pilotný projekt “Dobrý úrad”, v ktorom by sme chceli nastaviť základné piliere a hodnoty fungovania dobrého úradu, sledovať jeho progres a aktívne spolupracovať s úradom. Tešíme sa aj na ďalšie spoločné aktivity, či už odborné, športové alebo spoločenské, v ktorých sa budeme snažiť prehĺbiť partnerstvo medzi úradníkmi a verejnosťou. Taktiež sme obnovili našu webstránku, na ktorej sa dajú nahlasovať dobré úradníčky/dobrí úradníci, aby sme aj s pomocou širokej verejnosti budovali našu komunitu.

Úprimne ďakujeme všetkým podporovateľom, ktorí pri nás stáli a povzbudzovali. Ďakujeme Fondu pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis za dôveru a finančnú podporu, Nadácii Zastavme korupcii za aktívnu podporu vo forme stážistu, viacerým regionálnym združeniam za poskytnutie priestorov a všetkým úradníkom a úradníčkam, ktorí sa k nám pridali a pomáhali! Veríme, že sa nám aj v roku 2019 bude dariť šíriť pozitívne povedomie o úradníkoch.

Vypracovala: Monika Filipová, štatutár OZ Dobrý úradník 10.2.2019

Categories: DokumentyNovinky

ELOGE