ELOGE ELOGE

ELOGE

Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť riadi tento projekt vo viacerých krajinách. Na Slovensku sa implementuje po prvýkrát s ambíciou podporovať vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv dlhodobo. Mestá a obce, ktoré sa zúčastnia na tomto ročníku programu ELoGE budú môcť za pomoci lokálnych a zahraničných expertov vyhodnotiť svoje fungovanie vo viacerých rovinách, identifikovať svoje silné stránky a priestor na zlepšenie – v prospech občana ale aj dobre fungujúcich úradov a úradníckeho stavu. V programe ich budú viesť medzinárodní partneri organizácie ISIG (nezávislý výskumný inštitút akreditovaný talianskym Ministerstvom vzdelávania a výskumu, so štatútom špeciálneho poradcu Rady Európy) a vybraní slovenskí experti so skúsenosťami z verejnej správy a akademickej pôdy. 

ELOGE