ELOGE ELOGE

30. novembra 2021, Bratislava – OZ Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy a Ministerstva vnútra SR slávnostne otvoril druhý ročník projektu ELOGE SLOVENSKO 2021.

Program ELoGE (European Label of Governance Excellence) vedie Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť v 13 európskych krajinách. Koncept programu spočíva v hodnotení výkonu samospráv podľa stanovených princípov a štandardov. „Nie je mesto v Európe, v ktorom by sa nenašiel priestor na zlepšenie,“ uviedol pri slávnostnom otvorení programu Boris Lazov, zástupca Rady Európy.

O označenie pre vynikajúco spravované samosprávy podľa referenčných kritérií tohto európskeho programu sa budú v tomto ročníku uchádzať mestá: Bratislava – Staré Mesto, Bratislava – MČ Vrakuňa, Bellova Ves, Dubnica nad Váhom, Handlová, Hlboké nad Váhom, Košice – Staré Mesto, Košice – Sídlisko Ťahanovce, Prešov, Púchov, Trenčianske Teplice a Zeleneč.

Program má ambíciu podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Je postavený na vyhodnocovaní ich fungovania a identifikácii silných stránok i priestorov na zlepšenie. Obsahovo vychádza z definovaných 12 princípov dobrého demokratického vládnutia, ktorými sú:

1. Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb

2. Schopnosť reagovať

3. Efektívnosť a účinnosť

4. Otvorenosť a transparentnosť

5. Právny štát

6. Etické správanie

7. Kompetentnosť a kapacita

8. Inovatívnosť a otvorenosť k zmene

9. Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy

10. Správne riadenie financií

11. Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia

12. Zodpovednosť

Stratégiou projektu je byť praktickým nástrojom na zlepšenie vládnutia na lokálnej úrovni a následné zlepšenie kvality života miestnych komunít. Definovaných 12 princípov dobrého vládnutia vychádza zo základných hodnôt európskej demokratickej spoločnosti a reprezentuje súbor atribútov, ktoré sa musia plniť v  demokratickej a dobre spravovanej spoločnosti.  

Samosprávy, ktoré sa uchádzajú o značku ELoGE, sú v programe vedené medzinárodným tímom expertov Rady Európy a  vyškolenými slovenskými expertmi. Odborným garantom projektu je Platforma národných odborníkov zložená zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, združení ZMOS, ZOMOS, Únie miest Slovenska a Ústavu verejnej politiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďakujeme za dôveru partnerom z Council of Europe, Ministerstvo vnútra SR, Platforme národných partnerov ako aj mestám, ktoré sa projektu zúčastňujú už po druhýkrát – Dubnica nad Váhom a BA – MČ Staré Mesto.

Podľa Jona Barbera, experta Rady Európy pre súčasný ročník projektu: „Cena ELoGE je iba prvou časťou cesty, viac ako o ocenenie ide o neustále úsilie o čoraz efektívnejšiu miestnu samosprávu, citlivú k potrebám občanov a preukázanie schopností pri riešení výziev, ktorým čelí meniaca sa spoločnosť.“

Záznam zo slávnostného otvorenia projektu ELoGE SLOVENSKO 2021 si môžete pozrieť tu.

Úspešné samosprávy pilotného ročníka projektu ELoGE Slovensko 2020 – Hlohovec, Topoľčany, Dubnica nad Váhom, BA – Staré Mesto a BA Hlavné mesto
Categories: Novinky

ELOGE