ELOGE ELOGE
Do práce na bicykli

Zamestnanci Ministerstva vnútra SR sa v roku 2017 zapojili do kampane Do práce na bicykli. MV SR v súťaži skončilo s počtom 192 prihlásených jednotlivcov ako víťazný zamestnávateľ s najväčším počtom účastníkov v rámci Slovenska..

Toto všetko znie veľmi pekne, kým sa nepozrieme hlbšie na podmienky, ktoré títo zamestnanci mali alebo skôr NEmali zabezpečené svojím zamestnávateľom. Ide konkrétne o minimálne zázemie pre cyklistov, ktorí chodia do práce na bicykli, obyčajný cyklostojan (čo nie je žiadny luxus, ale povinnosť zamestnávateľa vyplývajúca zo zákonníka práce – zákona č. 311/2001, § 151 ods. 3: „Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnú úschovu najmä zvrškov a osobných predmetov, ktoré zamestnanci obvykle nosia do zamestnania, ako aj obvyklých dopravných prostriedkov, ak ich zamestnanci používajú na cestu do zamestnania a späť s výnimkou motorových vozidiel.). Z tohto dôvodu bicykle boli a naďalej stále sú odparkované na chodbách, niektorí si ich vynášame na vyššie poschodie na pleci (výťahy za uplynulý rok skôr nefungujú).

Realita

Pri hlavných budovách MV SR (Pribinova, Drieňová ul., Bratislava) neboli nainštalované cyklostojany, preto si zamestnanci dali ešte pred spustením kampane Do práce na bicykli žiadosť o ich zabezpečenie. Keďže sa odpovede nedočkali, obrátili sa na národného cyklokoordinátora, ktorý sa s obrovskou ochotou a nadšením zapojil do komunikácie a žiadal MV SR, aby svojim zamestnancom zabezpečil nielen cyklostojany, ale ostatné podmienky potrebné na dochádzanie do práce na bicykli. Po dlhotrvajúcej komunikácii a viacnásobnom naliehaní bolo prisľúbené, že cyklostojany budú. Z dôvodu verejného obstarávania bol cyklostojan na Drieňovej nainštalovaný až ku koncu leta – v prvý septembrový týždeň (začali sme to riešiť v apríli).​

 

V štátnej správe všetko trvá dlho, takže toto nebol až taký problém. Problém nastal vtedy, keď sme zistili, kde nainštalovali cyklostojan. Žiaľ, vybrali veľmi nevhodné miesto mimo dohľadu kamier a službukonajúcich príslušníkov PZ na vrátnici na Drieňovej, fakticky úplne mimo vchodu, kde si to návštevníci budovy ani nevšimnú, pokiaľ o tom nemajú vedomosť. Schválne, či nájdete cyklostojan na fotke (vchod do budovy je naľavo, mimo fotografie).

Navyše miesto, kam ho umiestnili, slúži pre fajčiarov, často sa tam zdržiavajú bezdomovci a, žiaľ, vďaka neudržiavanému stavu tejto lokality aj množstvo holubov. Pokiaľ nám je známe, odkedy nainštalovali stojany, si tam nikto netrúfol zaparkovať svoj bicykel. Keďže je to mimo dosahu ľudí a kontroly, vybrané miesto nie je bezpečné. Napriek zdĺhavému a neúspešnému procesu riešenia cyklostojanu to nevzdávame. Požiadali sme o premiestnenie cyklostojana na vhodné miesto pred budovu s tým, že sme ponúkli konkrétny návrh – riaditeľka jedného z odborov navrhla, že sa vzdá parkovacieho miesta, ktoré je im pridelené, aby tam mohol byť premiestnený cyklostojan alebo vybudované zariadenie na bezpečné uschovanie bicyklov.

 

 

Categories: MINI projekty

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

ELOGE