ELOGE ELOGE

Príbeh toho, ako sme na Ministerstve vnútra SR iniciovali petíciu za lepšie stravovanie. Na prvý dojem sa to vonkajšiemu pozorovateľovi môže zdať banálne, avšak v našich pomeroch  a medziľudských vzťahoch vyzbierať vyše 100 podpisov v jednej budove MV SR považujeme za obrovský úspech. Petíciu sme zaslali na príslušný útvar na vybavenie, čakáme na odpoveď a riešenie. O výsledku budeme informovať aj tu.

Categories: MINI projekty

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

ELOGE