ELOGEELOGE ELOGE

Dobrý úradník

Do you know any of them? 

Who we are

We are..Sme skupina úradníkov, ktorým záleží na kvalitnom a etickom fungovaní verejnej správy. Nechceme byť pohltení systémom a proaktívne pristupujeme k jeho zlepšeniu.

Our vision

Náš cieľ je postavený na troch pilieroch: chceme prispieť k zlepšeniu štátnej kultúry a nastolovať nové riešenia vo vnútri systému ako aj meniť vnímanie povolania úradníka verejnosťou. Veríme, že každý z nás môže vlastným pričinením prispieť k budovaniu fungujúceho štátu.

Ďakujeme

  DOBRÉHO ÚRADNÍKA

SLÚŽI OBČANOM

SCHOPNÝ SEBAREFLEXIE

JE VIZIONÁR

SPOLUPRACUJE

MOTIVUJE

KONÁ PROAKTÍVNE

PRACUJE EFEKTÍVNE

KONÁ ETICKY

ZAPÁJA VEREJNOSŤ

Orientuje sa na potreby spoločnosti

PREHLÁSENIE

Občianske združenie “Dobrý úradník” je mimopracovnou aktivitou a jej náplň nesúvisí s našim výkonom práce na jednotlivých úradoch, kde pôsobíme. Stanovy nášho občianskeho združenie nájdete TU

ELOGE