ELOGE ELOGE

Knižnica

V našej knižnici si nájdete rôzne dokumenty a štatistiky zo zahraničia ako aj zo Slovenska na témy v oblastiach verejnej správy a štátnej služby.

Úradníci doma a v zahraničí

Pripravili sme stručný sumár niektorých údajov o úradníkoch na Slovensku, ktoré uvádzame v porovnaní so zahraničnými štatistikami. Naše štatistiky si môžete pozrieť TU.

Stratégia riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 - 2020

Stratégia predstavuje politický dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť politický rámec pre reformu riadeniaľudských zdrojov v štátnej službe v súlade s deklarovanými princípmi štátnej služby. Stratégia reflektuje snahu odstrániť nedostatky, na ktoré poukazovali medzinárodné organizácie a snahu prijať ich odporúčania v záujme zabezpečenia zodpovedného a efektívneho plnenia funkcií štátu - Slovenskej republiky, uplatňovaniademokratickej formy vlády a základných občianskych práv a slobôd, ako aj podpory hodnôt, ktoré posilnia dôveru a rešpekt občanov vo vzťahu k štátnej správe a jej zamestnancom.

The Dutch Public Service

Organisation and functioning of the government in the Netherlands, the position of civil servants and the main developments

The UK Civil Service: Facts, Analysis and Comment

This website provides a thorough introduction to the duties, responsibilities and working practices of Whitehall officials. It also contains detailed information about civil service numbers, pay, pensions etc. as well as a detailed history of civil service reform and a great deal of advice for new recruits. Other sections focus on specific subjects such as policy making, Special Advisers and Ministerial Directions.

The International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index 2017

The International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index draws together a wealth of existing data to provide a concise assessment of how a country’s central government civil service is performing compared with others around the world. The first of its kind, the Index covers 31 countries across Europe, North America, South America, Asia and Australasia.

ELOGE