ELOGE ELOGE

OZ Dobrý úradník získal grant z Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

Projekt „Úradníci 2.0“ reflektuje potrebu meniť existujúcu štátnu kultúru na viac otvorenú, participatívnu, etickú, transparentnú a inovatívnu. Potreba zmeny je iniciovaná priamo „insidermi“ – zamestnancami štátnej/verejnej správy, ktorí po viacročných skúsenostiach identifikovali slabé/silné stránky systému, sformulovali Výzvu a majú ambíciu meniť systém k lepšiemu.  

Iniciatíva Dobrý úradník predstavená verejnosti

Komunita zamestnancov štátnej ako aj verejnej správy stojaca za iniciatívou Dobrý úradník predstavila dnes svoju víziu na stretnutí s médiami v Bratislave. Ambíciou iniciatívy je budovanie komunity proaktívnych, profesionálnych a etických úradníkov v štátnej či verejnej službe. ​ Kto je Dobrý úradník? ​ Aktuálne tvorí zakladajúcu komunitu Dobrého úradníka vyše tucet úradníkov štátnej Read more…

Vyhodnotenie dotazníka „Dobrý úradník“

Ďakujeme pekne všetkým za vyplnenie dotazníka! Podarilo sa nám stručne vyhodnotiť odpovede a zosumarizovať tie najdôležitejšie myšlienky a informácie. To čo nás trápi najviac, je jednoznačne byrokracia, pričom najviac nás motivujú kolegovia a dobrá komunikácia na pracovisku. Výsledky si môžete pozrieť aj tu:  https://prezi.com/p/9d5jt3sirfb2/

ELOGE